Skip to content

Category Archives: Studier

Studentstipendium & Studiestipendium

Idag kan du hitta stipendier för de flesta ändamål. Det vanliga man ser idag är inom forskning, studier eller inom vård, vid rehab eller andra kulturella aktiviteter. Men man kan även hitta stipendier som ska gå till att underhålla gravar, renovera torp. De mesta är konkreta aktiviteter som i slutändan gynnar samhället på alla nivåer. […]