Skip to content

Kreditkort och betalkort – En reflektion över global kredit konsumtion

Vi har i ett tidigare inlägg reflekterat över svensk kredit, något vi i detta inlägg tänkte fortsätta med fast ur ett annat perspektiv. Redan på nittiotalet skuldsatte en stor andel amerikaner sig på kredit, vilket kom att bli en växande trend. Faktum är att kreditkorten är den absolut största inkomstkällan för amerikanska banker.

Genom Amerikas speciella lagstiftning tillåts banker i Delaware att höja räntor hos klienter som missar en betalning med upp till 25 %. Kreditkort marknadsförs idag dock som gratis, vilket de är så länge man betalar. Faktum är att den största vinsten ligger helt hos de klienter som inte kan betala vilka tvingas betala hutlösa räntor.

Dessa räntor tvingar in kredittagaren i en ond cirkel där nya kreditkort får ta platsen av gamla för att betala av både kredit och räntor. Kreditkortet för därmed många som inte kan hantera sin ekonomi ner i det skuldsatta amerikanska samhället utan fallskärm.

Är Kreditkort ett nödvändigt ont?

Idag kan man lätt jämföra kreditkort och betalkort, faktum är att många njuter av friheten och fördelarna med kreditkort som American Express, Visa och Mastercard. Dessa är människorna som betalar sina räkningar i tid varje månad, dessa är människorna kreditindustrin kallar ”Dead Beats”

Så svaret är nej, kreditkort behöver inte nödvändigtvis vara något ont utan är för många ett naturligt betalmedel som underlättar vardagen så var går det hela fel? Kreditupplysning är numera standard för kreditkort och i Sverige kommer du inte tillåtas kredit av något slag utan någon form av likviditet.

I Sverige är det inte heller tillåtet med kreditkort med betalningsanmärkning, även om säkert vissa undantag görs till likvida personer med fast anställning och bra betalningsförmåga. I Sverige kommer inte flertalet erbjudanden om gratis kreditkort på posten varje månad, men är detta något vi bör frukta i framtiden?

Framtiden – det globala kreditsamhället

Så vad ser vi för framtid för det globala kreditsamhället som ligger framför oss? Faktum är att det endast kan gå åt ett håll om vi ser till historien, och detta är ett breddat gap mellan låntagare och gäldenär. Bankerna blir större och samhället blir mer och mer skuldsatta.

Denna utveckling är inte nödvändigtvis kreditkortens fel, även om det till stor del är detta som påverkar den amerikanska skuld markanden. I Svierge är hoten i form av smslån, och andra låneinstitut som tar ut skyhöga räntor för korttidslån. Kreditkort och betalkort är naturligt och något många inte kan tänka sig att vara utan.

Det är inte nödvändigt för Sverige att ändra riktning, vi ligger redan i framkant. Ett Visa, MasterCard eller Amex är inte ett nödvändigt ont utan ett enkelt betalmedel som dessutom ger oss premier som reseförsäkring och bonuspoäng. Ansvarat vilar på konsumenten att sköta sin ekonomi och undvika skulder. Sverige som alla andra länder vilar i dess invånares händer för att kontrollera den globala kredit konsumtionen.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*